به مسابقه چالش تیرک دروازه خوش آمدی !


بریم بازی کنیم ! بررسی وضعیت من

شما در طول جشنواره فرصت دارید ده بار در بازی چالش تیرک شرکت کنید! اگر در هر بازی تونستی 15000 امتیاز کسب کنی، یک میلیون ریال هدیه نقدی آنی به سپرده شما واریز می شود !

⚽ مسابقه چالش تیرک دروازه !
📢 از تاریخ 1 الی 31 اردیبهشت 1400 یه مدت 31 روز فرصت داری ۱۰ بار در بازی تیرک دروازه شرکت کنی و به ازای هر بازی که ۱۵ تا توپ را به قسمت ۱۰۰۰ امتیازی تیرک افقی دروازه بزنی و در مجموع ۱۵ هزار امتیاز کسب کنید، ۱ میلیون ریال هدیه نقدی دریافت می کنی !
🎯 شرایط شرکت در مسابقه (جدید) :
🔵 مشتری ایران زمین باشید.
🔵 باید بیش از 30 روز مشتری ایران زمین شده باشید.
🔵 داشتن حداقل ۱۰ میلیون ریال میانگین موجودی 30 روزه در بانک ایران زمین
🔵 نصب همراه بانک ایران زمین
🔵 استفاده از خدمات همراه بانک ایران زمین (خرید شارژ، بسته اینترنتی، کارت به کارت و ...) طی 10 روز قبل
🎯 نکته : در صورت عبور چالش در بازی، جایزه به صورت آنی به یکی از سپرده های برنده واریز می شود !
🎯 کسب امتیاز کمتر از 15000 امتیاز شامل دریافت هدیه نمی شود !
🎯 پیشنهاد می شود، قبل از شروع به استفاده از ده فرصت خودتون، وارد صفحه بازی پلاس شوید و آنجا بازی تیرک دروازه را تمرین کنید.
🎯 توجه : توجه داشته باشید، به محض ورود به بازی از فرصت های دهگانه شما در طول جشنواره کسر می شود! پس دقت کنید! زمانی که بازی را آغاز می کنید یکی از فرصت های دهگانه خود را در جشنواره از دست داده اید و باید بازی را تا پایان برای ثبت امتیاز ادامه دهید.
🎯 توجه : سقف تعداد جوایز دریافتی یکبار می باشد !
صدای مشتریان بانک ایران زمین

021-24809